Wat is conflictcoaching?

Voorkomen is beter dan genezen

Conflicten ontwikkelen zich volgens een bepaald vast patroon. In de eerste fase van een conflict zijn mensen vaak nog in staat om samen tot een duurzame en een voor iedereen aanvaardbare oplossing van een conflict te komen. Wel is het vaak moeilijk om er zonder begeleiding uit te komen. In die situaties wordt ik als conflictcoach gevraagd om het proces te begeleiden.
Mijn uitgangspunt is dat de betrokkenen in een conflict, de conflictpartners, zich in de beste positie bevinden om een conflict op te lossen. Mijn rol richt zich niet zozeer op de inhoud maar op het proces.

Werkwijze

Conflictcoaching is dus een vorm van coaching die specifiek gericht is op het begeleiden van één van de conflictpartners bij het oplossen van een conflict. De conflictcoach is eenzijdig partijdig waar een mediator meerzijdig partijdig is. Bovendien heeft een conflictcoach geen formele rol, zoals een mediator.

Als conflictcoach besteed ik aandacht aan het proces veel eerder dan aan de inhoud. Conflictpartners zijn vaak experts op een bepaald gebied. Inhoudelijk is vaak al een punt bereikt waarbij iedereen zijn standpunt heeft ingenomen.

Mijn rol is om de focus te verleggen van de inhoud van het conflict naar het proces. Vaak zijn mensen verzand in het uitwisselen van inhoudelijke argumenten. Ze zijn zich niet bewust van het proces en waar zij zich in dat proces (van escalatie) bevinden.

Mijn doel is mensen inzicht te laten krijgen in hun positie binnen het conflict. Welk (gedeelte van) een probleem ligt bij wie en vooral ook: welk probleem niet.

Van belang is om een strategie uit te zetten die erop gericht is dat zonder inmenging van buiten af een oplossing wordt gevonden. Alle acties zijn gericht op het bevorderen van de samenwerking. Daarbij speelt het in kaart brengen van (gemeenschappelijke) belangen een grote rol. Bovendien komen onder meer de volgende vragen aan de orde: Is er een behoefte aan nadere informatie (marktaandeel, technische kennis); spelen persoonlijke aspecten een rol en tot op welke hoogte (communicatievaardigheden); zijn er psychische barrières die een rol spelen (karaktereigenschappen), etc.

Voordelen

Als conflictcoach kan ik een zeer waardevolle en kostenbesparende rol vervullen. Mijn bijdrage kan het verschil maken tussen een creatieve oplossing die nieuwe verbindingen , bijvoorbeeld een nieuw product en het uiteen vallen van een ontwerpteam. Of bijvoorbeeld het verschil tussen een tevreden en gemotiveerde medewerker en een (kostenverslindende) ontslagprocedure.

Voordelen op een rij:

– Gericht op behoud van de relatie
– Beperkt in kosten
– Geeft nieuwe inzichten
– Brengt nieuwe verbindingen tot stand
– Voorkomt kosten verslindende procedures

Bel me gerust voor meer informatie of een vrijblijvend advies.