Ooit stilgestaan bij de kosten van een arbeidsconflict? Met een berekening van de juridische kosten bent u er niet. Uit onderzoek blijkt zelfs dat juridische kosten maar 10% ! van de totale kosten uitmaken.

Een conflict op de werkvloer is bepaald onprettig. Een conflict heeft effect op de collega’s die direct betrokken zijn bij het conflict. Maar ook collega’s die er niets mee te maken hebben, kunnen zich ongemakkelijk voelen of minder gaan presteren vanwege het conflict. In ieder geval is het vaak zo dat mensen bijvoorbeeld langer bij het koffieautomaat blijven staan om nog eens in te gaan op wat er nu eigenlijk speelt. En dat kost geld.

Conflicten zijn er, altijd en overal. Te voorkomen zijn ze niet. Het blijkt dat veel managers dagelijks een behoorlijke hoeveelheid van hun tijd bezig zijn met arbeidsconflicten. Goed gemanaged wordt een arbeidsconflict maar zelden. Dat geldt ook voor de kosten van een arbeidsconflict. Die kosten zitten in factoren zoals verspilde tijd, minder goede beslissingen, verloop van ervaren personeel, organiseren om het probleem heen, ziekte, sabotage, diefstal, (imago-)schade en verminderde motivatie.

Hoe kunnen die kosten van een arbeidsconflict gemeten worden? Daniel Dana http://bit.ly/15SfYE3, een pionier op dit gebied, heeft daarvoor een methode ontwikkeld. De hiervoor genoemde factoren maken daarvan onderdeel uit. Te onderscheiden vallen de ‘harde’ kosten en de ‘zachte’ kosten. De harde kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van hantering van een conflict. Een manager is volgens Dana gemiddeld ruim 40%! van zijn tijd bezig met het managen van conflicten. Ook de kosten van externe adviseurs horen hierbij. Dan zijn er de kosten van ziekteverzuim, vervanging, ontslag, werving & selectie van een nieuwe werknemer en het inwerken daarvan.

De zachte kosten, zoals de kosten van het nemen van minder goede beslissingen, het om een conflict heen organiseren van het werk, diefstal, sabotage , imagoschade, maar ook emotionele schade (bij ontslag), of schade als gevolg van het later of zelfs te laat op de markt brengen van een product, zijn vaak moeilijk te meten of in verband te brengen met een conflict.

In een publicatie http://bit.ly/1Cg3Mud beschrijven Euwema e.a. een onderzoek naar kosten van een arbeidsconflict. Het blijkt dat de gemiddelde kosten van een arbeidsconflict ruim € 27.000,00 bedragen, met individuele uitschieters naar ruim 230.000,00!

De kosten van conflicten zijn te beïnvloeden zijn door bedrijfsvoering en management. Gezien de grote – financiële – belangen valt het dus aan te raden om als organisatie maar ook als individuele medewerker bewust te zijn van de effecten van conflicten. Ze zijn dus te managen.