Mediation en de voordelen

Wat is mediation? Mediation is met een Nederlands woord ‘bemiddeling’. Het is een middel om een conflict op te lossen, zoals de weg naar de rechter dat bijvoorbeeld ook is. De weg naar de rechter kost doorgaans heel veel negatieve energie, tijd en geld. Advocaten helpen vaak niet om een conflict snel op te lossen. Zij zijn gericht op procederen en hebben belang bij escalatie. Vaak is het gevolg veel juridisch leed. In mijn praktijk kom ik tegen dat mensen jarenlang hebben geprocedeerd, de rechtszaak gewonnen hebben, maar psychisch en financieel aan de grond zitten. Dat moet anders.

Mediation is gericht op het begeleiden van mensen om in een vastomlijnd proces zelf een duurzame oplossing voor hun eigen conflict te vinden. Voorwaarden daarbij zijn dat het proces vertrouwelijk is, de mediator onafhankelijk en neutraal en dat iedereen uit vrije wil aan de mediationtafel komt.

Als mediator maak ik de mensen met wie ik mag werken bewust van hun rol in het conflict en van het proces. Het doel is om de negatieve effecten van het conflict om te buigen naar positieve. Mensen weer in mogelijkheden te laten denken, in – gemeenschappelijke – belangen. Ik werk met vertrouwen aan het creëren van een veilige omgeving, waarin weer positieve energie gaat stromen. Mediation biedt me de mogelijkheden om dat te bereiken.

Voordelen van mediation op een rij:

– duidelijk en afgebakend proces
– vertrouwelijk
– vrijwillig
– alleen juridisch bindend als je dat zelf wilt
– regie over je eigen conflict
– de-escalerend
– uitzicht op een duurzame oplossing
– uitzicht op behoud van de relatie
– beperkte kosten

Bel me gerust voor meer informatie of een vrijblijvend advies.