One liners

• ‘Een conflict dat zijn twee waarheden die niet in één verhaal passen’ (Lingsma & Den Hoedt)
• Het Chinese teken voor conflict bestaat uit twee delen: kans en bedreiging.

• ‘De uitkomst van een conflict bepaal je zelf’

• ‘Elke bewuste keuze is een goede keuze’

• ‘Hoe dieper in het bos, hoe vriendelijker de mensen.’

• ‘Leven is leren. (Jan Westerbrink)’

• ‘We are beggars where we could be kings’ (Osho)

• ‘Conflicten gaan nooit over geld’

• ‘De strijd om de schuld is een verloren strijd’

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn
Onze diepste angst is dat we onmetelijke kracht bezitten.
Het is ons licht, niet onze duisternis die ons angst aanjaagt.
We vragen ons af,
wie ben ik om briljant, fantastisch,
talentvol, geweldig te zijn?
Je bent een kind van God.
Met je kleiner voordoen dan je bent,
bewijs je de wereld geen dienst…
We zijn geboren om de glorie van God
in ons zichtbaar te maken.
Die is niet in enkelen van ons,
maar in iedereen.
En als we ons licht laten schijnen,
geven we onbewust
anderen toestemming hetzelfde te doen.
Als we bevrijd zijn van onze eigen angst,
dan bevrijdt onze aanwezigheid
automatisch ook anderen

Nelson Mandela