Mijn stelling voor deze blog is de volgende: een mediator moet eerst en vooral de situatie creëren, waarin alle deelnemers aan een mediation zich veilig voelen.

Eén van de belangrijkste oorzaken van conflicten is een onveilige omgeving. Het conflict tussen Israël en Palestina is daarvan een voorbeeld. Maar ook onveilige omstandigheden binnen een organisatie of binnen een gezin veroorzaken conflicten.

In een lezing over leiderschap spreekt Simon Sinek over echte leiders. Echte leiders hebben volgens hem een eigenschap gemeen: ze zorgen onvoorwaardelijk voor de mensen om hen heen. Ze creëren een veilige omgeving. In dat verband geeft Sinek een tweetal voorbeelden die ik hier wil aanhalen. Ten eerste een incident op een vliegveld. Bij het inchecken wil een persoon aansluiten bij een groep waarbij hij niet is ingedeeld. Een baliemedewerkster begint tegen hem uit te vallen alsof hij een crimineel is. Sinek vraagt de medewerkster waarom zij zich zo gedraagt. De vrouw reageert door te zeggen dat ze zich aan de regels moet houden, omdat ze anders haar baan kan verliezen. Conclusie: ze voelt zich niet veilig tegenover haar bazen.

Een ander voorbeeld: door de crisis verliest een productiebedrijf 30% van zijn omzet. De raad van bestuur wil tien miljoen bezuinigen, mede door gedwongen ontslagen. De CEO weigert hieraan mee te werken. Hij praat niet in termen van ‘headcount’ maar van ‘hartcount’. Uiteindelijk komt het tot een regeling waarbij iedereen, van hoog tot laag, vier weken onbetaald verlof moet nemen. Het bedrijf bespaart 20 miljoen, het dubbele van de doelstelling. Zonder gedwongen ontslagen. Maar bovendien: er ontstaat een ruilmechanisme. Diegene die het zich kan veroorloven nemen vijf weken, zodat diegenen die dat niet kunnen maar drie weken hoeven te nemen. En wat schetst de verbazing: het moraal van de medewerkers stijgt.

Ik stel dat een mediator vooral leider moet zijn en tijdens een mediation leiderschap moet tonen. Niet door, bij wijze van spreken, met de vuist op tafel te slaan, maar door veilige omstandigheden te creëren. Mensen voelen van nature aan of een mediator dat kan. Het maakt het verschil tussen een goede of minder goede mediator, tussen een geslaagde en mislukte mediation.

Mediator, ontwikkel persoonlijk leiderschap!