Visie

Conflicten zijn er, altijd en overal. Iedereen heeft er elke dag weer mee te maken. De uitkomst is afhankelijk van de manier waarop je met een conflict omgaat.
Een conflict heeft een positieve, opbouwende kant.
Maar ook een negatieve, afbrekende kant.

Lees meer