Visie

Conflicten zijn er, altijd en overal. Iedereen heeft er elke dag weer mee te maken. De uitkomst is afhankelijk van de manier waarop je met een conflict omgaat.
Een conflict heeft een positieve, opbouwende kant. Maar ook een negatieve, afbrekende kant. Het is de kunst om aan de positieve kant van een conflict te blijven. Als dat niet lukt, is het zaak om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld met mediation.

Ik zie een maatschappelijke trend, waarbij meer en meer eigen verantwoordelijkheid bij het oplossen van conflicten nodig is. Daarmee komt meer ruimte voor ontwikkelingen zoals mediation, buurtbemiddeling of een vertrouwenspersoon binnen organisaties. Meer en meer zullen organisaties en processen ingericht gaan worden op het voorkomen van escalatie van conflicten. De ontwikkeling richting de participatiemaatschappij is hiervan een voorbeeld.

Ik ben ervan overtuigd dat elk mens zelf het best in staat is om zijn eigen conflicten op te lossen.

Missie
Conflicten zijn mijn passie.

Ik zet mediation in om snel en doeltreffend tot een duurzame oplossingen te komen. Het doel is om zoveel mogelijk weg te blijven bij de rechter. Anders dan bijvoorbeeld een advocaat, wil ik een conflict zo klein mogelijk houden en de kosten van het oplossen ervan laag. En werken aan het behoud van de relatie.
Mijn uitdaging is mensen zich bewust te laten worden van hun rol en te begeleiden naar een zelf bewust gekozen oplossing.

Al mijn handelingen zijn gericht op een snelle en duurzame oplossing, zoveel mogelijk met behoud van de relatie en tegen zo laag mogelijke kosten.